Kolej torfowa w Krakulicach

Kolej torfowa w Krakulicach

Przeczytaj również o 

Wśród różnych funkcji dosyć silną pozycję kolej wąskotorowa uzyskała w przemyśle wydobywczym. Zalicza się ją do grupy kolei przemysłowych. Charakteryzuje się tym, że do każdej gałęzi przemysłu stosuje się specjalistyczny tabor, nieporównywalny do innych.

Na Pałukach najbardziej znane są wagoniki do przewozu buraków cukrowych, ziemniaków, węgla, dłużycy drzewnej z lasu czy urobku z kamieniołomów kamienia wapiennego, które możemy oglądać w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji.

Natomiast mało kto zna kolej torfową, jaka funkcjonuje w Krakulicach na Kaszubach. Na tereny jej działania trafiają na razie nieliczni. Na tamtejszych torfowiskach pracują zestawy wąskotorowe składające się ze specjalnych wagoników ciągniętych lokomotywkami Wls. Czynna linia liczy sobie kilka kilometrów. W zakładzie we własnym zakresie prowadzi się remonty taboru oraz wytwarza się niektóre zespoły do wagoników.

Wycieczka do Krakulic będzie doskonałą okazją szerszego poznania tej rzadkiej formy transportu wąskotorowego. Być może zaowocuje to większym zainteresowaniem miłośników kolejek i nasileniem ruchu turystycznego w tym kierunku.

Poniższy link pozwoli poznać torfowe królestwo w Krakulicach na Kaszubach, które obsługuje torfowa kolej wąskotorowa:

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/15019,krakulice-torfowe-krolestwo.html